GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor

Konstruktionskoder för emballage

Konstruktionskoder för emballage
Fefco – European Federation of Corrugated Board Manufacturers – har uppdaterat översikten över konstruktionskoder för emballage. Dessa koder används för att beskriva emballagets form. Den kan alltså vara till god hjälp när du är ute efter en särskild form och är dessutom bra att hänvisa till när man diskuterar emballagelösningar.

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse