GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor

EK-godkänt matemballage från Glomma Papp

Kvaliteten på emballage som används till pizzakartonger måste vara EK-godkänd. Det innebär att materialet är godkänt för kontakt med livsmedel.
Send prisförfrågan
Fontstørrelse

Baserat på föreskrifterna
EK-certifikatet baseras på föreskrifterna om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Dessa föreskrifter baseras på EU-direktiv inom samma område. Enligt föreskrifterna ska det finnas skriftlig dokumentation som visar att emballaget och materialet som används är lämpligt för kontakt med matvarorna. EKs krav på skriftlig dokumentation är utformade i samråd med Mattilsynet. 

 

Dokumentation som underlag för certifikatet

EK kräver dokumentation knuten till råvaror, framställningen av emballage, migrationsgränser och spårbarhet:
 
  • Samtliga plastråvaror ska uppfylla alla obligatoriska listor i EU-direktiven och/eller nationella listor. Om listorna innehåller begränsningar måste analyser genomföras.
  • EKs ”dokumentationsöversikt” och andra deklarationer är nödvändiga för att säkerställa att information och dokumentation som skickats in gäller det aktuella emballaget. Dokumentationen om råvarorna måste vara nyare än två år.
  • För plast ska EU-direktiv 2002/72/EG ingå som underlag.
  • Från årsskiftet 2004/2005 ska även EU-direktiven 2004/1/EG och 2004/19/EG ingå.
  • För kartong/papper kan den tyska BfR-Empfehlung 36 användas som underlag för certifikatet
 

Heltäckande deklarationer från neutralt institut

 Om genomgång och kontroll har genomförts av andra neutrala institut måste ingen ny omfattande dokumentationskontroll genomföras hos EK-sekretariatet för att uppnå ett EK-certifikat. Sådana heltäckande deklarationer måste dock tydligt visa vilken sorts dokumentation som har kontrollerats och funnits vara tillfredsställande, och EU-direktiv som Mattilsynet har implementerat måste ingå.
 

Giltighet

EK-sekretariatet registrerar och stämplar certifikatet när tillfredsställande dokumentation föreligger. Därefter är det giltigt i två år. 
GlommaPapp_Pizza