GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor
emilEtt mönsterföretag inom miljö- och resurseffektivitet

Emil Iversen bildade Græsvig Pap & Papir år 1931 för att kunna bli självförsörjande på papper och kartong. Det ser vi som starten för Glomma Papp A/S.

Under perioden 1952–1954 flyttades fabriken till Hafslund vid Sarpsborg. Driften utvidgades med en ny kartongmaskin, och den gamla pappersmaskinen togs i drift. Namnet ändrades till Glomma Pap & Papir A/S. När Sarpsborg Papp A/S såldes till Peterson & Sønn A/S i Moss var pappersproduktionen vid Glomma Papp tvungen att hitta andra kunder, och en egen wellpappverksamhet startades.

1963 köptes räffelverk in för produktion av E-flute. Intresset för e-flute var uppseendeväckande och ledde till att man byggde en helt ny wellpappfabrik. Eftersom de flesta medlemmarna i familjen Iversen ville sälja Glomma Pap & Papir 1966 valde Jan Arthur Iversen och några släktingar att köpa ut de övriga så att företaget kunde vara kvar inom familjen. 1992 köpte Jan Arthur Iversen alla aktier och blev ensam ägare.
Nina IversenGlomma Papp i dag
Företaget ledes av Nina Iversen, som är fjärde generationen i familjen. Verksamheten ägs av Skjeberg Investment A/S, där Nina, Brita och Martin Iversen är aktieägare. Under årens lopp har betydande summor investerats, och idag är det ett modernt företag. År 2018 var omsättningen 455 miljoner NOK, och företaget har ca 200 fast anställda. 

Som en naturlig följd av investeringarna och produktutvecklingen ändrades 1983 namnet till Glomma Papp A/S. Alla avdelningar på företaget är certifierade enligt NS-EN ISO 9001. Glomma Papps ledning och medarbetare har alltid fokuserat på att skona miljön. Så var företaget också det första i landet som satsade på returfibrer som råvaror för pappersproduktionen.
Send prisförfrågan
Fontstørrelse
Resursanvändning och miljön
Det har investerats i ett nytt system för bandtransport i fabriken, vilket gör att användningen av träpallar och truckar i produktionslokalerna har minskats kraftigt.

I många år organiserade Glomma Papp insamling av returpapper från företag och hushåll i området. Detta arbete belönades med Industriforbundets miljøvernpris år 1976. Dessvärre fanns det inte underlag för att driva pappersfabriken vidare, och den avvecklades i mars 2011.

Resursanvändning istället för förbrukning är en del av företagets grundtanke och ledde till uppstarten av Norsk Resy A/S.
Ett tillskott till produktion av processånga är överföring av deponigas från en miljöanläggning. Denna utgör idag ca 5 % av företagets totala energiförbrukning.

Företagets utsläpp regleras i enlighet med utsläppsrätten med kontinuerlig kontroll som utförs både av egna medarbetare och av Statens Forurensningstilsyn. År 1999 inleddes ett samarbete med Norges Naturvernforbund. Detta har lett till organiserad placering av miljöstationer på företaget.