Specifikationer för tryckunderlag till flexo-, offset- och digitaltryck

Specifikationer för tryckunderlag till flexo-, offset- och digitaltryck
Specifikationer för tryckunderlag är ett hjälpverktyg för våra kundkontakter som jobbar med och ska skicka tryckunderlag till Glomma Papp AS. Här framgår det bland annat vilka filunderlag och tryckfärger som används vid flexo-, offset-, digital- och superflexo-tryck.

Verdt å vite

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Kriterier för Europapall och spånplattor

Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse