GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor

Leverans och lagringsförhållanden

Leverans och lagringsförhållanden
Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.
  • Emballaget levereras i enlighet med NBFs standard för produkttekniska leveransspecifikationer, och vi vill särskilt lyfta fram:
  • Lagringstemperatur 0–30 °C och relativ luftfuktighet 30–70 %.
  • Pallen ska inte skäras upp förrän den ska användas.
  • Emballage för packmaskiner bör lagras i maskinhallen i minst två dygn innan användning. Relativ luftfuktighet 30–70 %.


Reklamationer

  • Reklamationer måste ske inom sex månader efter mottagandet. Palletikett måste medfölja den vara som reklameras. 

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse