Leverans och lagringsförhållanden

Leverans och lagringsförhållanden
Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.
  • Emballaget levereras i enlighet med NBFs standard för produkttekniska leveransspecifikationer, och vi vill särskilt lyfta fram:
  • Lagringstemperatur 0–30 °C och relativ luftfuktighet 30–70 %.
  • Pallen ska inte skäras upp förrän den ska användas.
  • Emballage för packmaskiner bör lagras i maskinhallen i minst två dygn innan användning. Relativ luftfuktighet 30–70 %.


Reklamationer

  • Reklamationer måste ske inom sex månader efter mottagandet. Palletikett måste medfölja den vara som reklameras. 

Verdt å vite

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Kriterier för Europapall och spånplattor

Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse