GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor

Kriterier för Europapall och spånplattor

Kriterier för Europapall och spånplattor
Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

En EUROPAPALL är inte godkänd för produktion när:

  • En planka saknas, är uppflisad eller bruten.
  • En eller flera topp- eller bottenplankor har sprickor som gör att spikar/skruvar sticker ut.
  • En kloss saknas eller har sprickor som gör att spikar/skruvar sticker ut.
  • Nödvändiga märken saknas på klossarna.
  • Den luktar och/eller är mycket nedsmutsad.
  • Den är svart eller börjar ruttna.
  • När pallpressen, fraktbolaget eller chauffören upptäcker detta ska pallen bytas ut.
 Rekommenderas av HTL och Norges speditørforbund. Kriterier för spånplattor  
 

Krav på spånplattor som returneras:

  • Spånplattorna ska vara torra.
  • Spånplattorna ska vara luktfria.
  • Spånplattorna ska vara fria från främmande föremål.

Om du inte är överens med chauffören ber vi dig att inte låta detta gå ut över chauffören, utan kontakta istället din kontaktperson på Glomma Papps marknadsavdelning. Det är viktigt att du vid mottagande av varor från Glomma Papp kontrollerar att Europapallar och spånplattor uppfyller kriterierna ovan. Om någon av Europapallarna eller spånplattorna inte uppfyller kriterierna ovan ska detta noteras på fraktbrevet så att du inte blir fakturerad för dessa pallar.

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse