GlommaPapplogo
GlommaPapp_stor

Kostnadssatser

Kostnadssatser
Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.
Kostnadssatserna ska återspegla materialföretagens kostnader för insamling och återvinning av använt emballage. Nu har kostnadssatserna från Grønt Punkt ändrats från 10 öre per kg till 5 öre per kg för wellpapp och kartong över 600 g/m2. Ändringen trädde i kraft 2011-07-01.

Texten är tagen från Grønt Punkts webbplats.

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse