Kostnadssatser

Kostnadssatser
Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.
Kostnadssatserna ska återspegla materialföretagens kostnader för insamling och återvinning av använt emballage. Nu har kostnadssatserna från Grønt Punkt ändrats från 10 öre per kg till 5 öre per kg för wellpapp och kartong över 600 g/m2. Ändringen trädde i kraft 2011-07-01.

Texten är tagen från Grønt Punkts webbplats.

Verdt å vite

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Kriterier för Europapall och spånplattor

Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisförfrågan
Fontstørrelse